سالن زیبایی آناهید 

کرج : جهانشهر بلوار مولانا روبروی نوردیدگان ساختمان سروش ط 2 واحد 205     60 96 880 0910

تهران : زعفرانیه خیبابان مقدس اردبیلی خیابان ب ساختمان ب ط۱ واحد 1              59 79 639 0990   

 

مدیریت وب سایت    09197396891