سالن زیبایی آناهید 

کرج : جهانشهر بلوار مولانا روبروی نوردیدگان ساختمان سروش ط 2 واحد 205   60 96 880 0990

تهران : زعفرانیه خیبابان مقدس اردبیلی خیابان ب ساختمان ب ط۱ واحد 1            59 79 639 0990   

مدیریت وب سایت    09197396891