مدیریت وب سایت    09197396891

شعب سالن آناهید

شعبه زعفرانیه تهران

59 79 639 0990

شعبه جهانشهر کرج 

60 96 880 0910

کرج : جهانشهر بلوار مولانا روبروی نوردیدگان ساختمان سروش ط 5 واحد 508

تهران : زعفرانیه خیبابان مقدس اردبیلی خیابان ب ساختمان ب ط۱ واحد 1