با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران از قرار دادن عکس های مربوطه معذور میباشیم. عزیزان گرامی میتوانند جهت دیدن آلبوم عروس به صورت حضوری تشریف بیاورند.