رنگ مو تخصصی بدون دکلره

فرمول ترکیب رنگ مو بدون دکلره

رنگ مو تخصصی بدون دکلره رنگ مو بدون دکلره قرمز فلفلی 6/66+7/66+7/62 قهوه ای نوشابه ای 6/32+5/23+5/35


رنگ مو تخصصی بدون دکلره

ترکیب رنگ.پایه طبیعی بدون دکلره
قرمز فلفلی
6/66+7/66+7/62
قهوه ای نوشابه ای
6/32+5/23+5/35
قهوه ای برنز
5/e+6/325/23
گردویی
4/35++5/23+4/01
قهوه ای کوارتز
5/6+6/e+5/23
فندقی استوایی
6/3+6/03+6/35
قهوه ای سوخته
4/23+4/35+5/e
دارچینی
6/0+6/7+6/35
چای شکلاتی
T6+6/7

ترکیب رنگ پایه 5 <نارنجی>
رنگ مو

قهوه ای مسی
6/e+6/04
قهوه ای کولا
6/53+7/31
قهوه ای شتری
7/53+8/003
البالویی قرمز
7/22+7/66
دارچینی
5/3+5/03+7/7
یاقوتی
5/6+6/20+7/76
مسی شرابی
5/56+7/76
قهوه ای نسکافه ای گرم
7/7+6/32+6/01
کاپوچینو
7/7+7/35+8
شرابی بادمجانی
5/2+6/20
کاکائویی
5/e+7/7+6/03
شیرشکلاتی
7/e+8/32+7/03


ترکیب رنگ.  پایه 6
 

چای قهوه
T6+6/7+2/6
تنباکویی ارغوانی
6/75+6/35
شرابی قرمز
7/22+6/66
مسی عسلی
8/003+7/04
بلوند زیتونی
7/33+7/01+8
بلوند شکلاتی
7/e+8/7+6/35
شیر شکلاتی
7/e+8/32+7/03
مسی سرد
6/4+6/3+6/
#ترکیب_رنگ. #پایه_7
#رنگ_مو

عسلی سرد
6/34+6/1
ارغوانی دودی
6/75+6/1
قهوه ای نسکافه ای متوسط
8/7+8/32+7/01
قهوه ای تیتانی
6/e+6/35+7/7
کاراملی
8/3+8/7+8/32
وانیلی
7/7+7/3+8/03
بلوند عسلی گلاسه
8/03+7/35+8/32
گندمی
10/1+10/3+11/0

ترکیب رنگ.  پایه 8

ماسه ای
9/33+9/01+10/13
کنجدی
9/2+10/1+9/32
عسلی سرد
9/3+9/03+9/7
کهربایی
6/4+6/1+6/3
پوست پیازی
11/22+12/13
بیسکویتی
8/13+11/31
بژ شامپاینی
11/31+9/13
#ترکیب_رنگ. #پایه_9
#رنگ_مو
یاسی
11/22+(7/22 2cm)
ماسه ای
13/01+10/33
شنی صحرایی
11/33+11/31
بژ عروسکی
12/53+12/03
مسی عسلی
8/003+7/04
کنفی
10/01+10/2+12/01
کنفی عروسکی
11/0+9/32+10/01
بژ ابریشمی
9/32+11/13+10/0
بلوند خاکستری
10/1+10/2+(5/22. 2cm)
کرم استخوانی
11/0+9/01+10/13
مرواریدی
12/01+11/13
برنز
12/1+6/7+5/6


ترکیب رنگ. پایه 10
مرواریدی استرالیایی
9/3+8/55
یخی سفید
10/6+0/00
ماسه ای
9/36+0/00
نقره ای
10/8+11/6
صدفی
11/7+11/0+10/4
نقرابی
11/9+11/0
صورتی
10/4+9/46ترکیب رنگ.پایه طبیعی بدون دکلره
#رنگ_مو
#رنگ_مو_بدون_دکلره

قرمز فلفلی
6/66+7/66+7/62
قهوه ای نوشابه ای
6/32+5/23+5/35
قهوه ای برنز
5/e+6/325/23
گردویی
4/35++5/23+4/01
قهوه ای کوارتز
5/6+6/e+5/23
فندقی استوایی
6/3+6/03+6/35
قهوه ای سوخته
4/23+4/35+5/e
دارچینی
6/0+6/7+6/35
چای شکلاتی
T6+6/7


ترکیب_رنگ پایه_5 <نارنجی>

قهوه ای مسی
6/e+6/04
قهوه ای کولا
6/53+7/31
قهوه ای شتری
7/53+8/003
البالویی قرمز
7/22+7/66
دارچینی
5/3+5/03+7/7
یاقوتی
5/6+6/20+7/76
مسی شرابی
5/56+7/76
قهوه ای نسکافه ای گرم
7/7+6/32+6/01
کاپوچینو
7/7+7/35+8
شرابی بادمجانی
5/2+6/20
کاکائویی
5/e+7/7+6/03
شیرشکلاتی
7/e+8/32+7/03

#ترکیب_رنگ. #پایه_6
#رنگ_مو

چای قهوه
T6+6/7+2/6
تنباکویی ارغوانی
6/75+6/35
شرابی قرمز
7/22+6/66
مسی عسلی
8/003+7/04
بلوند زیتونی
7/33+7/01+8
بلوند شکلاتی
7/e+8/7+6/35
شیر شکلاتی
7/e+8/32+7/03
مسی سرد
6/4+6/3+6/
#ترکیب_رنگ. #پایه_7
#رنگ_مو

عسلی سرد
6/34+6/1
ارغوانی دودی
6/75+6/1
قهوه ای نسکافه ای متوسط
8/7+8/32+7/01
قهوه ای تیتانی
6/e+6/35+7/7
کاراملی
8/3+8/7+8/32
وانیلی
7/7+7/3+8/03
بلوند عسلی گلاسه
8/03+7/35+8/32
گندمی
10/1+10/3+11/0

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید