دکتر خوب برای تزریق چربی در کرج | کلینیک تخصصی تزریق فیلر و کلاژن کرج

جهانشهر
مرکز تخصصی مدس 

☎   0912 46 45 340

 جهانشهر ، بلوار مولانا ، رو بروی نوردیدگان

ساختمان سروش ، طبقه دوم ، واحد 206


جهانشهر
مرکز تخصصی  دکتر غفاری

☎   0936 854 05 56

☎   02634 09 33 72 

  جهانشهر ، بلوار مولانا ، رو بروی نوردیدگان

ساختمان سروش ، طبقه دوم ، واحد 204 


گوهردشت

مرکز تخصصی  آترین

   0919 026 35 75

فلکه اول گوهردشت، ابتدای مطهری، ساختمان البرز واحد 3  


حصارک

کلینیک تخصصی 100

☎    0921 540 26 07

☎   026 34 52 18 53
 

 حصارک میدان دانشگاه تربیت معلم کوچه باستانی

$salons$

 

$salons$

$salons$