آموزش تاتو حرفه ای در کرج | مرکز تخصصی تاتو بدن در کرج


 

ساعت تماس 10 الی 20

  0910 880 96 60


آموزش و انجام کلیه خدمات تاتو

کاور

تری بال

سه بعدی

داتورک 

آبرنگ و .....

نمونه کار هنرجو

نمونه کار هنرجو

نمونه کار هنرجو

نمونه کار هنرجو

نمونه کار هنرجو

نمونه کار هنرجو

 نمونه کار هنرجو

نمونه کار هنرجو

در زیر نمونه ژورنالهای تاتو را میتوانید مشاهده نمایید

طرح تاتو پروانه

بهترین مرکز تاتو بدن در کرج

طرح تاتو دخترانه مچ پا

مرکز آموزش تاتو بدن در تهران

طرح تاتو دخترانه مچ پا

طرح تاتو نوشته

تاتوکار حرفه ای در کرج


 

طرح تاتو دخترانه مچ پا

طرح تاتو نوشته

 

مرکز آموزش تاتو بدن در تهران

 

آموزش تاتو بدن حرفه ای

مرکز آموزش تاتو بدن در تهران

آموزش تاتو بدن حرفه ای

طرح تاتو نوشته

طرح تاتو دست دخترانه

طرح تاتو دخترانه ساق پا

طرح تاتو دست دخترانه

طرح تاتو نوشته

 

 

 

 

 

 

طرح تاتو دخترانه مچ پا

طرح تاتو دخترانه روی دست

طرح تاتو دخترانه روی دست

طرح تاتو دخترانه روی دست

 

 

طرح تاتو دخترانه روی دست

 

 

 

 

طرح تاتو دخترانه روی دست

طرح تاتو دخترانه روی دست

 طرح تاتو مچ پا

 

 

 

طرح تاتو پروانه

در طراحی هم این سه رنگ برای سایه استفاده میشود

سایه لایت برای بک گراند کار عموما استفاده میشود

سایه دارک برای از بین بردن خطها به کار میرود شما اگر بخواهید خط کار خود را محو کنید باید سایه دارک بزنید.

سایه ها  در تاتو اصولا باید به صورت پراکند زده شوند به روش پرتابی طوری که تمام سایه در هم محو شوند.

سعی کنید در زدن سایه کادر نداشته باشید ،یعنی سایه مدیوم در لایت محو شود،و سایه دارک در سایه مدیوم محو شود.

در زدن سایه باید نوک سوزن تمیز شود یک لیوان آب در کنار خود داشته باشین که نوک سوزن را در آب تمیز کنید،

نظرات کاربران