راه کارهایی جهت به پایه بالا رساندن دکلره

همیشه بهتر است از دو شماره اکسیدان برای به پایه رساندن دکلره استفاده شود اگر در شارژ اول از اکسیدان شش درصد استفاده مینمایید درصورتیکه پس از مدتی پایه دکلره استاپ کرده میتوانید مو را پاک نموده یا بشویید و در شارژ دوم از اکسیدان نه


راه کارهایی جهت به پایه بالا رساندن دکلره 

همیشه بهتر است از دو شماره اکسیدان برای به پایه رساندن دکلره استفاده شود 
اگر در شارژ اول از اکسیدان شش درصد استفاده مینمایید درصورتیکه پس از مدتی پایه دکلره استاپ کرده میتوانید مو را پاک نموده یا بشویید و در شارژ دوم از اکسیدان نه درصد استفاده نمایید واز شوک دهنده ها استفاده نمایید یا بالعکس 

اما بهترین نتیجه را زمانی خواهید گرفت که علاوه بر تعویض شماره اکسیدان و شوک دهنده ها در شارژ دوم  ، 
 برند پودر دکلره خود را نیز تعویض نمایید تا به مو شوک وارد نمایید و مو از حالت استاپ در اماده و به پایه مورد نظر برسد .

نظرات کاربران