ابعاد مناسب صورت

ابعاد مناسب صورت

نخستین بررسى صورت ،بررسى قرینگى است.در نمای روبرو خطی که از وسط پیشانی تا وسط چانه کشیده می شود باید از وسط ابرو ها و وسط نوک بینی و لب های بالا و پایین بگذرد.


 

آنالیز صورت

ویژگی صورت زیبا

آنالیز زیبایی صورت

همواره بشر در طول تاریخ سعى داشته تا تعریفى از صورت زیبا داشته باشد. اگرچه زیبایى مفهومى آشکار براى همه هست ،با این حال به عنوان جراح زیبایى بینى باید نگاه علمى ترى به مقوله زیبایى داشته باشیم ،تا جهت انجام یک عمل موفقیت آمیز قادر به طراحى و برنامه ریزى مراحل عمل باشیم.
اجزاى صورت زیبا و جذاب داراى تناسب با یکدیگر هستند و بینى نیز با سایر اجزاى صورت متناسب است.به این خاطر در جراحى بینى باید این تناسب را تا حد ممکن برقرار کرد.

تقارن صورت

نخستین بررسى صورت ،بررسى قرینگى است.در نمای روبرو خطی که از وسط پیشانی تا وسط چانه کشیده می شود باید از وسط ابرو ها و وسط نوک بینی و لب های بالا و پایین بگذرد.
هر گونه انحراف در بینی و لب ها و صورت قابل تشخیص هست.به ندرت دو طرف صورت با هم قرینه هستند.

 

تقارن صورت

پیشانى

پیشانى بین خط رویش مو و برجستگى بین در ابرو واقع شده و یک سوم بالایى صورت را مى سازد. زیباترین فرم پیشانى در نماى نیم رخ تحدب ملایم است.

ابرو

ابروى ایده آل نازک و داراى قوسى ملایم است.ابرو ها باید در سمت داخل کمى ضخیم باشند و به تدریج به سمت خارج نازک شوند. حد خارجى ابرو در خانم ها بالاتر از لبه چشم و براى آقایان روى این لبه است.
حد داخلى ابرو منطبق بر خط عمودى است که مماس با کناره بیرونى پره بینى کشیده مى شود و حدود ١٠میلیمتر بالاتر از گوشه داخلى چشم هست.
در خانم ها بالاترین نقطه ابرو روى خطى عمودى است که مماس با کناره قرنیه رسم مى شود.

 

اندازه بینی

چشم ها

عرض یک چشم از گوشه داخلى تا گوشه خارجى باید یک پنجم عرض صورت باشد. فاصله گوشه داخلى دو چشم باید با عرض یک چشم برابر باشد.گوشه خارجى چشم کمى بالاتر از گوشه داخلى قرار گرفته باشد.

 

تناسب چهره

بینى

بینى در یک سوم میانى صورت قرار گرفته است.در نماى نیم رخ نقطه شروع بینى در حالت ایده آل هم سطح پلک بالایى است.از آن جا که بینى در وسط صورت قرار دارد ،بارزترین واحد زیبا شناختى صورت است.

 

آنالیز صورت

لب ها

لب ها در یک سوم پایینى صورت قرار گرفته اند.نسبت ارتفاع لب بالا یى به لب  پایینى تا چانه باید حدود یک به دو باشد.

 

اندازه لب ها

پهنای لب با فاصله وسط لب تا چانه برابر است.

 

عمل استاندارد بینی

اندازه لب ها

پهنای لب ها باید برابر با فاصله داخلی قرنیه دو چشم باشد.

 

آنالیز بینی

محل لب ها

در نمای نیم رخ برآمدگی لب بالا باید به اندازه وسط بینی باشد.
لب پایین ٢ میلیمتر عقب تر از لب بالا باشد
در خانم ها، چانه ٢ میلیمتر عقب تر از لب پایین باشد.
در آقایان، چانه حدود لب پایین باشد.

 

جراحی بینی زیبایی

چانه

چانه در یک سوم پایینى صورت قرار دارد.اغلب تناسب چانه با بینى بررسى مى شود .زاویه پشت بینى و چانه بین ١٢٠ تا ١٣٢ است .لب ها باید درست پشت این خط باشند به طورى لب بالایى ٤میلیمتر و لب پایینى ٢میلیمتر از این خط فاصله داشته باشد.

 

اندازه چانه و بینی

گوش ها

عرض گوش حدود نصف طول آن است .بالاى گوش هم سطح ابرو هاست، در حالى که پایین گوش در سطح پره بینى قرار دارد. محور بلند گوش با محور بلند پشت بینى موازى است، و ١٥درجه نسبت به خط عمود به عقب چرخیده است . فاصله گوش از سر ١٥تا٢٥میلیمتر و زاویه آن از سر حدود ٢٠تا٣٠ درجه است.

 

مقیاس بینی با سایر اجزا صورت

ویژگی صورت زیبا

خط افقی که از شیار چانه و لب می گذرد، ، فاصله وسط لب ها تا چانه را به دو قسمت یک سوم بالایی و دو سوم پایینی تقسیم می کند .

 

11چپ


در نمای روبرو فاصله زیر بینی تا پایین لب پایینی برابربا فاصله زیر لب تا چانه هست.

 

آنالیز بینی


اندازه فاصله لبه پایینی استخوانی چشم تا پایین بینی برابر با پهنای بینی هست واین میزان نصف اندازه یک سوم میانی صورت است.

 

آنالیز چهره


در نمای روبرو اندازه فاصله ابرو تا چانه برابر با اندازه پهنای صورت در ناحیه گونه هست.

 

جراحی بینی


در نمای نیم رخ فاصله افقی چانه تا زاویه فک نصف فاصله طولی صورت از بالای پیشانی تا چانه هست.

عمل بینی

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید


مهدی
1402/04/01

آموزنده و عالی بود