کاشت موقت یا نمازی

کاشت موقت یا نمازی

کاشت موقت کاشتی است که هم با دوام است و هم شکیل و در نهایت خیلی بهتر از آن ناخنهای آماده و طرح دار است که با چسب می چسبد .


کاشت موقت یا نمازی

مراحل کار :

1- تیپهای مخصوص کاشت را مناسب اندازه صدفها را جدا کرده و نوک ناخنها را با سر سوهان کمی خراش میدهیم .

2- تیپ ها را به نوک ناخن چسبانده با کاتر به اندازه مناسب کوتاه می کنیم .

3- خط تیپ را با سر سوهان از بین برده و همچنین چسبهای اضافه را .

4- مانیکور را انجام داده نوک ناخن ها را با سوهان فرم شکل میدهیم .

5- پرایمر را زده و یک لایه کاور ژل میزنیم) تاپ شاین( و زیر دستگاه یو وی به مدت 2 دقیقه می گذاریم و در میاوریم و با کلاینر یا آستون شوک میدهیم .

6- در نهایت حتما باید یا لاک زده طراحی میکنیم یا یک لایه برق لاک روی آن کشیده کار را محکم می کنیم و کاشت ما تکمیل میشود .

نظرات کاربران